Kontakt dla mediów

Napisz do nas
pr@csgroup.pl

Raport „Marketing online dla MSP w Polsce”

Prezentujemy Państwu nowy raport podsumowujący aktualną sytuację, możliwości i narzędzia marketingu online dedykowane małym i średnim firmom w Polsce. Publikacja została przygotowana przez zespół CS Group Polska i uzyskała patronat honorowy IAB Polska.

Analiza sytuacji firm z sektora MSP obecnych w Internecie jest przedmiotem badań od początków działalności CS Group Polska. Posiadamy pełną empiryczną wiedzę o małych i średnich przedsiębiorcach w Polsce, gromadzoną przez lata owocnej współpracy z naszymi klientami/z firmami sektora MSP. Nasza baza, zawierająca dane wszystkich MSP, jest co roku rozbudowywana i weryfikowana, co pozwala na śledzenie zmian na rynku, tendencji i preferencji widocznych w budżetach marketingowych MSP.

W ciągu ostatnich 4 lat specjaliści CS Group Polska co roku finalizowali 1,5 mln kontaktów z właścicielami i menedżerami firm z sektora MSP oraz przygotowali i zrealizowali w sumie ponad 0,5 mln strategii internetowych dla 100 tys. polskich przedsiębiorców. Zbudowane w ten sposób doświadczenie daje nam szczególną perspektywę do oceny skuteczności i efektywności marketingu online MSP.

Dziś już wiemy, że często o pozycji firmy w Internecie decyduje odpowiednia kolejność i jakość podejmowanych działań – strona internetowa aktualna, widoczna i przystosowana do urządzeń mobilnych (technologia RWD), wartościowe, odpowiednio dobrane i dobrze napisane treści, a także kampanie w wyszukiwarkach internetowych (SEM, ang. Search Engine Marketing), które często prowadzone są przez doświadczonych specjalistów Google AdWords. Wysoki budżet działań marketingowych nie gwarantuje sukcesu – dla zrozumienia specyfiki działań e-marketingowych odpowiednich dla MSP potrzeba praktyki i sprawdzonych rozwiązań, a jednocześnie otwartości na zmiany i obserwacji trendów.

Prezentujemy raport, który jest owocem konfrontacji wieloletniego doświadczenia CS Group Polska z aktualnymi danymi na temat obecności polskich firm sektora MSP w Internecie.
Zapraszamy Państwa do lektury. – link do pliku pdf

Raport „Marketing online dla MSP w Polsce”Nasze marki