Piotr Strzałkowski

Piotr Strzałkowski

Prezes Zarządu CS Group Polska SA

Doświadczenie i kompetencje zdobywał m.in. w firmach: Market & Communication Research, US West International, GTE Overseas Operations, Panorama Polska czy DITEL SA.

Branżą reklamy, marketingu internetowego i tradycyjnego zajmuje się już od ponad 25 lat, odpowiadając za wyniki finansowe i kreowanie strategii rozwoju spółek. Szerokie doświadczenie w procesach transformacji firm, start-upach, akwizycji, zmianach profilu działalności, a także pozyskiwaniu/restrukturyzacji finansowania biznesu, czyni go ekspertem rynku reklamy w Polsce, co wielokrotnie potwierdził, wdrażając skuteczne mechanizmy adaptacji firm do zmieniających się warunków rynkowych.

Kreował transformację rynku polskiej reklamy z nośników papierowych (yellow pages) na nośniki online (wyszukiwarka internetowa) w wymagającym i dynamicznym środowisku branży Internetu. Dzięki wysoko rozwiniętej umiejętności analizy i syntezy informacji, potrafi doradzać biznesowi oraz proponować rozwiązania wspierające efektywność. Skutecznie wdraża nowoczesne rozwiązania w obszarze marketingu i sprzedaży, obsługi klienta oraz nowych produktów i usług. Od lat koordynuje strategię rozwoju marki pkt.pl.

Prywatnie pasjonat jeździectwa i właściciel stadniny koni.

Marcin Durzyński

Marcin Durzyński

Wiceprezes Zarządu CS Group Polska SA

Menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania strukturami sprzedaży. Odpowiedzialny za długofalowe projekty budowy i restrukturyzacji istniejących zasobów, mające na celu wzrost efektywności sprzedaży i skuteczności obsługi klienta. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności pozyskiwania klientów oraz biegłość w obszarach negocjacji oraz prezentacji i wystąpień publicznych. Cechuje go również wysoki poziom kompetencji interpersonalnych, a także zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji.

W CS Group Polska SA odpowiada za obszar sprzedaży, rekrutacji i budowania zespołów sprzedażowych, szkolenia i rozwój pracowników, systemy dystrybucji wiedzy, implementację dedykowanych programów rozwojowych i motywacyjnych oraz zarządzanie zmianą.

Duszą i ciałem sportowiec. Jego pasję stanowią zwłaszcza piłka nożna i biegi. Od kilku lat miłośnik narciarstwa.

Rafał Domaszewski

Rafał Domaszewski

Członek Zarządu CS Group Polska SA, Dyrektor Finansowy

Doktor Nauk Ekonomicznych. Członek ACCA. Dyrektor Finansowy. Członek Zarządów z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w firmie doradczej z Wielkiej Czwórki (PwC), jak i w korporacjach międzynarodowych notowanych na giełdzie. Wspomagający od strony zarządzania finansami liczne spółki, w tym wiele spółek portfelowych należących do Venture Funds. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie praktyczne w procesach restrukturyzacji działalności, pozyskiwaniu i restrukturyzacji finansowania, projektach M&A oraz optymalizacjach podatkowych i procesowych. Zarządzał wieloosobowymi zespołami pracowników działu finansowego, IT oraz administracji zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym również zespołami zewnętrznymi (outsourcing). Budował od podstaw działy finansowe. Dysponuje praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zmianą oraz w procesach zmian właścicielskich.

W CS Group Polska SA pełni funkcję Dyrektora Finansowego, łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy danych, budżetowania, kontroli wewnętrznej, wyceny przedsiębiorstw i zarządzania płynnością finansową ze znajomością sprawozdawczości finansowej wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Prywatnie pasjonat crossfitu, zdrowego odżywiania i… włoskiej mody męskiej.

Artur Peterlik

Artur Peterlik

Członek Zarządu CS Group Polska SA ds. Operacyjnych

Manager z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i projektowym. Ukończył studia MBA Erasmus University ze specjalizacją zarządzania projektowego. Ekspert w zakresie prawnych aspektów zarządzania i administrowania bazami danych oraz bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Twórca autorskich systemów kontroli jakości i zarządzania procesowego dla firm z sektora marketingu bezpośredniego. Praktyk i przedsiębiorca, realizujący własne projekty biznesowe w obszarze e-marketingu oraz baz danych. Współtworzył strategię rozwoju kanału ecommerce oraz platformę Marketplace dla Grupy Empik.

W CS Group Polska odpowiada za procesy operacyjne oraz działania projektowe rozwijające portfolio produktów dostępnych w ofercie spółki.

Prywatnie pasjonat behawiorystyki psów pasterskich, przewodnik owczarka francuskiego – zdobywcy wielu nagród na wystawach oraz zawodach sportowych.Nasze marki